Image

Wakil Penjual

Dapatkan myFreeview

Dekoder DVB-T2 dan TV digital boleh didapati di kedai-kedai elektrik terpilih di seluruh negara. Berikut merupakan senarai Wakil Penjual yang sah dan akan dikemas kini dari semasa ke semasa. Wakil Penjual kami adalah terlatih dan boleh memberikan maklumat dan khidmat nasihat mengenai liputan siaran dan cara pemasangan sekiranya perlu. Dekoder DVB-T2 dan TV digital juga boleh dibeli secara online menerusi laman web Pensonic.
NEGERI